Gala Festiwalu Zote Kalesony i zakoczenie roku w Studni

Rezerwujcie pitkowy i sobotni wieczr!

Gala Festiwalu Zote Kalesony i zakoczenie roku w Studni

W najbiszy pitek o godz. 18:30 w dolnym kociele odbd si premierowe pokazy filmów biorcych udzia w Festiwalu Zote Kalesony. Na duym ekranie obejrzymy wszystkie studniowe produkcje, po czym odbdzie si gosowanie na nagrod publicznoci. Obowizuje styl lunej elegancji.

W sobot z kolei ogoszenie zwycizców festiwalu i zakoczenie roku akademickiego w Studni.

Wydarzenie rozpoczniemy w najlepszy moliwy sposób, czyli Msz w. o godz. 16.30w kaplicy nowicjatu (wejcie przez furt klasztorn). Po niej odbdzie si sesja zdjciowa, która potrwa do ok. godz. 18:45.
Nastpnie udamy si do dolnego kocioa, gdzie podczas gali zostan przyznane nagrody dla zwyciskich filmów zgoszonych do Festiwalu Zote Kalesony. Kolejn czci wieczoru bdzie podzikowanie i podsumowanie minionego roku w Studni, a take przedstawienie nowych Odpowiedzialnych.

Po Gali zapraszamy na bankiet do sal DA. W ramach przygotowa prosimy Panie - o przyniesienie przeksek, saatek, ciast, a Panów - napojów (przyda sie duo wody, bo emocje bd wielkie!). Dugie suknie wieczorowe i smokingi mile widziane!

Echo Studni

Bd na bieco!

Echo Studni

Echo studni to lista mailingowa naszego duszpasterstwa. Dziki niej dowiesz si o wszystkich istotnych wydarzeniach w Studni. W czasie roku akademickiego wysyamy jedn wiadomo tygodniowo zawierajc informacje o nadchodzcych wydarzeniach. 

Znajd subskrypcj w dolnej czci ramki po prawej stronie ;)

stat4u